ONLAJN TRENING O TRGOVINI LJUDIMA

U okviru IPA 2014 projekta „Podrška jačanju borbe protiv trgovine ljudima", Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, učestvuje u organizaciji onlajn treninga za rukovodioce o trgovini ljudima, koji će se održati 18.11.2020. godine.


Na ovom onlajn treningu učestvovaće viši javni tužioci  - rukovodioci viših javnih tužilaštava, koji su određeni i kao kontakt tačke za postupanje u predmetima trgovine ljudima. Na treningu će takođe učestvovati i rukovodioci iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima i Inspektorata za rad, dok će predavači biti visoki predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije.

Početak: 18.11.2020.

Preporučujemohov Najnovije vestihov