RADIONICA „SIMULACIJA SUĐENJA“ ZA POSEBNA ODELJENJA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE

Druga po redu radionica „Simulacija suđenja" biće održana od 20-22.10.2020. godine, u okviru EU IPA 2013 projekta „Prevencija i borba protiv korupcije", u saradnji sa OPDAT kancelarijom Ambasade SAD i Pravosudnom akademijom.

Učesnici ove radionice biće zamenici javnog tužioca i finansijski forenzičari iz Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije u Višim javnim tužilaštavima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu, sudije iz Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije u višim sudovima, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih državnih organa i institucija. Na radionici će kao predavači učestvovati tužioci iz Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije, Evrope i SAD, kao i finansijski eksperti iz IPA 2013 projekta.

Početak: 20.10.2020.

Preporučujemohov Najnovije vestihov