RADIONICA ZAŠTITA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA

Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, učestvuje u radionici na temu „Jedinica za zaštitu žrtava trgovine ljudima", koja se  održava od 14-16.10.2019. godine u Beogradu.

Radionica se održava u okviru EU IPA 2014 projekta „Podrška borbi protiv trgovine ljudima". U okviru radionice eksperti iz Slovenije predstaviće svoj model zaštite žrtava trgovine ljudima i razmeniti iskustva na ovu temu sa predstavnicima nadležnih državnih organa Republike Srbije. 

Početak: 14.10.2019., Kraj: 16.10.2019.