SEMINAR „FINANSIJSKE ISTRAGE“

Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Pravosudnom akademijom i CEPOL-om, učestvuje u organizovanju seminara „Finansijske istrage", koji se održava od 26-29.03.2019. godine u Beogradu

Ovaj seminar organizuje se u okviru UNODC/ CEPOL projekta: „Izgradnja kapaciteta finansijskih istraga u Jugoistočnoj Evropi" i doprineće jačanju kapaciteta javnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova u oblasti finansijskih istraga privrednog kriminala i koruptivnih krivičnih dela. Na seminaru će učestvovati predstavnici Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije iz viših javnih tužilaštava u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu.

Početak: 26.03.2019., Kraj: 29.03.2019.

Preporučujemohov Najnovije vestihov