SEMINAR „FINANSIJSKE ISTRAGE“

Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa ICITAP programom Ministarstva pravde SAD učestvuje u organizovanju seminara „Finansijske istrage", koji se održava od 14-18.10.2019. godine u Vrnjačkoj Banji.

Na seminaru će učestvovati predstavnici Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije iz viših javnih tužilaštava u Kraljevu i Nišu, a predavači će biti iz američke agencije za borbu protiv narkotika (DEA).

Početak: 14.10.2019., Kraj: 18.10.2019.