SEMINAR: ISTRAGA TRGOVINE LJUDIMA IZVRŠENE PREKO INTERNETA

Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i CEPOL-om, učestvuje u organizovanju on-lajn seminara „Istraga trgovine ljudima u kontekstu izvršenja krivičnog dela putem interneta", koji se održava od 25.3-12.04.2019. godine na CEPOL-ovoj platformi za učenje na daljinu.

Ovaj seminar doprineće jačanju kapaciteta javnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova u oblasti istraga krivičnog dela trgovine ljudima, kada način izvršenja ovog krivičnog dela uključuje korišćenje interneta.

Početak: 25.03.2019., Kraj: 12.04.2019.

Preporučujemohov Najnovije vestihov