SEMINAR „KOMUNIKACIONE VEŠTINE“

Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa IPA 2013 projektom: „Prevencija i borba protiv korupcije", učestvuje u organizovanju seminara „Komunikacione veštine", koji se održava od 28.02-01.03.2019. godine na Paliću.

Ovaj seminar organizuje se u cilju jačanja kapaciteta javnog tužilaštva, sudova i Ministarstva unutrašnjih poslova u borbi protiv korupcije. Na seminaru će učestvovati predstavnici Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije iz viših javnih tužilaštava u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu, kao i predstavnici Tužilaštva za organizovani kriminal.

Početak: 28.02.2019., Kraj: 01.03.2019.

Preporučujemohov Najnovije vestihov