SEMINAR O PREVARAMA SA PLATNIM KARTICAMA

Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, učestvovalo je u organizaciji seminara o aktuelnim oblicima prevara i zloupotreba sa platnim karticama, koji je održan 3.10.2019. godine u Kragujevcu.

Na seminaru je učestvovalo 20 predstavnika javnih tužilaštava sa apelacionog područja Kragujevac, dok su predavači bili predstavnici bankarskog sektora u Srbiji.

Početak: 03.10.2019.