SEMINAR PRANJE NOVCA I KRIPTO VALUTE

Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa Ministrastvom unutrašnjih poslova, učestvovalo je u organizaciji učešća predstavnika javnog tužilaštva na CEPOL-ovom regionalnom seminaru na temu „Pranje novca i kripto valute", koji je održan od 16-20.09.2019. godine u Tirani, Albanija

Seminar je održan u okviru CEPOL-ovog projeta „Jačanje kapaciteta za finansijske istrage u Jugoistočnoj Evropi" i okupio je predstavnike policije i tužilaštava iz zemalja regiona. 

Početak: 16.09.2019., Kraj: 20.09.2019.

Preporučujemohov Najnovije vestihov