SEMINAR „PROFESIONALNA ETIKA U PREVENCIJI I BORBI PROTIV KORUPCIJE“

Pravosudna akademija, u saradnji sa IPA 2013 projektom „Prevencija i borba protiv korupcije" i Republičkim javnim tužilaštvom, organizuje seminar „Profesionalna etika u prevenciji i borbi protiv korupcije", koji se održava 25.04.2019. godine u Beogradu.

Na seminaru će učestvovati zamenici javnog tužioca u osnovnim, višim i apelacionim javnim tužilaštvima, a teme seminara će uključivati primenu Etičkog kodeksa u rešavanju etičkih dilema i prevenciju i rešavanje situacija rizičnih za nastanak korupcije.

Početak: 25.04.2019.

Preporučujemohov Najnovije vestihov