SEMINAR „TRGOVINA LJUDIMA U CILJU RADNE EKSPOLATACIJE“

Organizacija „ASTRA" u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom, organizuje seminar „Trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije", koji se održava od 20.03.2019. godine u Beogradu.


Ovaj seminar organizuje se u okviru projekta: „Premošćavanje razlika i osnaživanje tužilaštva i sudstva u borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji", uz podršku Ambasade SAD u Beogradu. Cilj seminara je razmatranje radne eksploatacije kao specifičnog oblika trgovine ljudima, sa fokusom na efikasnost postupka i položaj žrtava. Na seminaru će biti predstavljena praksa Evropskog suda za ljudska prava, praksa iz zemalja regiona i praksa iz Srbije. Učesnici seminara biće kontakt tačke za trgovinu ljudima iz viših javnih tužilaštava u Srbiji.

Početak: 20.03.2019.

Preporučujemohov Najnovije vestihov