SEMINAR „UTAJE PDV“

Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa OPDAT kancelarijom Ambasade SAD, učestvuje u organizaciji seminara na temu „ Utaje poreza na dodatu vrednost", koji se održava od 18-20.03.2020. godine u Vršcu.


Ovaj seminar deo je ciklusa seminara poreskim prevarama koji se u organizaciji OPDAT programa održavaju za predstavnike policije i tužilaštva, i na njima, osim predstavnika Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije viših javnih tužilaštava, učestvuju i predstavnici osnovnih javnih tužilaštava.

Početak: 18.03.2020., Kraj: 20.03.2020.

Preporučujemohov Najnovije vestihov