SEMINAR „VEŠTINE KOMUNIKACIJE I PRUŽANJE PODRŠKE OŠTEĆENIMA I SVEDOCIMA“

Republičko javno tužilaštvo, zajedno sa Misijom OEBS-a u Republici Srbiji organizuje ciklus jednodnevnih seminara o veštinama komunikacije i pružanju podrške oštećenima i svedocima. Prvi seminari biće održani 27. i 28. februara 2017. godine u Nišu, za učesnike sa apelacionog područja Niša. Teme seminara biće predstavljanje Opšteg obaveznog uputstva Republičkog javnog tužilaštva o načinu postupanja Službe za informisanje i podršku oštećenima i svedocima u javnom tužilaštvu i Komunikacionog priručnika, kao i veštine komunikacije.

Početak: 27.02.2017., Kraj: 28.02.2017.

Preporučujemohov Najnovije vestihov