SEMINAR „VEŠTINE KOMUNIKACIJE I PRUŽANJE PODRŠKE OŠTEĆENIMA I SVEDOCIMA“

U okviru ciklusa jednodnevnih seminara o veštinama komunikacije i pružanju podrške oštećenima i svedocima, koje Republičko javno tužilaštvo organizuje zajedno sa Misijom OEBS-a u Republici Srbiji, biće održani seminari u Novom Sadu 20. i 21. marta 2017. godine, za učesnike sa apelacionog područja Novog Sada. Teme seminara biće predstavljanje Opšteg obaveznog uputstva Republičkog javnog tužilaštva o načinu postupanja Službe za informisanje i podršku oštećenima i svedocima u javnom tužilaštvu i Komunikacionog priručnika, kao i veštine komunikacije.

Početak: 20.03.2017., Kraj: 21.03.2017.

Preporučujemohov Najnovije vestihov