SEMINAR „ZASTUPANJE PREDMETA KORUPCIJE I PRIVREDNOG KRIMINALA NA GLAVNOM PRETRESU“

Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa EU IPA 2013 projektom „Prevencija i borba protiv korupcije", i OPDAT kancelarijom Ambasade SAD, učestvuje u organizaciji seminara na temu „Zastupanje predmeta korupcije i privrednog kriminala na glavnom pretresu", koji se održava od 25-27.03.2020. godine u Beogradu.

Ovaj seminar nastavak je ciklusa seminara koji se u okviru IPA 2013 projekta i OPDAT programa održavaju za predstavnike policije i tužilaštva iz Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije, uz učešće drugih relevantnih državnih organa u borbi protiv korupcije. Predavači na seminaru su domaći i inostrani stručnjaci - predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, MUP-a, IPA projekta i OPDAT programa Ministarstva pravde SAD.

Početak: 25.03.2020., Kraj: 27.03.2020.

Preporučujemohov Najnovije vestihov