Sprečavanje curenja informacija i profesionalno informisanje javnosti

Republičko javno tužilaštvo u saradnji sa Pravosudnom akademijom, a uz podršku projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa" koji finansira Evropska unija, u petak, 18. novembra, u hotelu Metropol, organizuje konferenciju „Sprečavanje curenja informacija u cilju podizanja kvaliteta tužilačke istrage i profesionalizacije plasiranja informacija u javnost".


Navedena konferencija okupiće predstavnike tužilaštva, MUP-a, zdravstvenih ustanova i medija, kako bi se razgovaralo o merama i koracima koje je neophodno preduzeti u cilju sprečavanja curenja netačnih ili prevremenih informacija, kao i o profesionalizaciji komunikacije i informisanja javnosti o krivičnim postupcima.


Konferencija u Beogradu predstavlja prvu u nizu konferencija koje je podržao EU projekat, a koje će se tokom decembra biti održane u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, sa osnovnim ciljem da se istakne značaj i odgovori na izazov sprečavanja curenja informacija, neophodnosti koordinisanja svih aktera pri davanju informacija, ali i nužnosti kontinuirane edukacije zarad razumevanja suštine načela krivičnog postupka i procesnih prava, kao neizostavnog preduslova za odgovorno i precizno izveštavanje.

Početak: 18.11.2016., Kraj: 18.11.2016.