TREĆA ONLAJN OPERATIVNA RADIONICA ZA POSEBNA ODELJENJA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE

Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa EU IPA 2013 projektom „Prevencija i borba protiv korupcije", i OPDAT kancelarijom Ambasade SAD, učestvuje u organizaciji ciklusa onlajn Operativnih radionica za Posebna odeljenja za suzbijanje korupcije Viših javnih tužilaštava i predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova, na kojima se analiziraju studije slučaja ovih odeljenja, izazovi i najbolje prakse u postupanju.


Treća Operativna radionica biće održana 03.06.2020. godine za Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštava u Novom Sadu i pripadnike nadležnog odseka Ministarstva unutrašnjih poslova, uz učešće predstavnika Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije Viših javnih tužilaštava u Beogradu, Kraljevu i Nišu. Na radionici će kao moderatori i predavači učestvovati i predstavnici Odeljenja za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva, Odeljenja za borbu protiv korupcije MUP-a, inostrani eksperti IPA projekta i američki federalni tužilac iz OPDAT kancelarije Ministarstva pravde SAD.

Početak: 03.06.2020.

Preporučujemohov Najnovije vestihov