VEBINAR „UTICAJ EPIDEMIJE COVID-19 NA BORBU PROTIV TERORIZMA, TEŠKI I ORGANIZOVANI KRIMINAL“

21.01.2021. godine CEPOL organizuje vebinar na temu „Uticaj epidemije Covid-19 na borbu protiv terorizma, teški i organizovani kriminal", koji će se održati preko interneta i na kome će učestvovati predstavnici javnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Na vebinaru će eksperti Evropol-a identifikovati rizike i ranjivosti tokom epidemije koje teroristi i organizovane kriminalne grupe mogu pokušati da iskoriste, kao i izazove organa za sprovođenje zakona u suzbijanju ovakvih aktivnosti.

Početak: 21.01.2021.