VEBINARI O PRANJU NOVCA, KORUPCIJI I ODUZIMANJU IMOVINE

Ministarstvo pravde SAD/ OPDAT kancelarija, organizuje tri regionalna vebinara na teme korupcije i privrednog kriminala za organe za sprovođenje zakona i pravosudne organe. 19.11.2020. g. biće održan ebinar na temu pranja novca u vezi sa korupcijom; 24.11.2020.g. vebinar na temu javne korupcije i 1.12.2020. godine vebinar na temu oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela. Predavači na vebinarima biće tužioci iz SAD, Srbije i Hrvatske, a učesnici na vebinarima, će, između ostalog, biti predstavnici Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije iz javnog tužilaštva Republike Srbije.

Početak: 19.11.2020., Kraj: 01.12.2020.

Preporučujemohov Najnovije vestihov