VEBINARI O PREVARAMA U VEZI IGARA NA SREĆU I VEBINARI O NEZAKONITOJ TRGOVINI

Misija OEBS-a u Republici Srbiji, Odeljenje za bezbednosnu saradnju, u okviru programa jačanja kapaciteta u borbi protiv korupcije, organizuje jednodnevne vebinare na temu „Istrage prevara u oblasti igara na sreću" u periodu od 30.11.-4.12.2020. godine, kao i vebinare na temu: „Utvrđivanje i dokazivanje slučajeva nezakonite trgovine i krijumčarenja", koji se održavaju u periodu od 7-11.12.2020. godine.  Predavači na ovim vebinarima biće predstavnici Tužilaštva za organizovani kriminal i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), dok će učesnici, između ostalog, biti predstavnici MUP-a i Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije iz javnog tužilaštva Republike Srbije.

Početak: 30.11.2020., Kraj: 11.12.2020.

Preporučujemohov Najnovije vestihov