VIRTUELNI OKRUGLI STO „JAVNE NABAVKE U DOBA POSLE EPIDEMIJE“

Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa OPDAT kancelarijom Ministarstva pravde SAD, učestvuje u organizaciji  virtuelnog okruglog stola na temu: „Javne nabavke u doba posle epidemije", koji će se održati 04.06.2020. godine. Na ovom okruglom stolu biće razmotrena iskustva u javnim nabavkama tokom epidemije virusa Covid 19, kao i najbolje prakse za smanjenje rizika od korupcije, nenamenskog trošenja, prevare i zloupotrebe, kroz proaktivne mere i javno-privatno partnerstvo. Predavači na okruglom stolu uključuju predstavnike udruženja sertifikovanih istražitelja prevara, stručnjake za javne nabavke i  američke federalne tužioce iz OPDAT kancelarija Ministarstva pravde SAD, koji će predstaviti iskustva u SAD, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Početak: 04.06.2020.

Preporučujemohov Najnovije vestihov