Najave događaja
  • TAIEKS forum za tužioce

    28.02.2024. - 29.02.2024.

    Predstavnici Vrhovnog javnog tužilaštva učestvovaće na TAIEKS Forumu za tužioce u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, koji se u organizaciji Evropske komisije  održava od 28-29.02.2024. godine u Briselu, uz učešće predstavnika tužilaštava država članica Evropske unije i zemalja...

  • 45. sastanak Evropske pravosudne mreže

    29.02.2024.

    Predstavnik Vrhovnog javnog tužilaštva učestvovaće na 45. redovnom sastanku Evropske pravosudne mreže (European Judicial Network – EJN), koji se održava 29.02.2024. godine u Hagu, Holandija, zajedno sa kontakt tačkama za EJN iz zemalja članica Evropske unije i država kandidata. Uz Evroxast, EJN p...

Preporučujemohov Najnovije vestihov