Najave događaja
  • Konferencija o kriptovanoj komunikaciji

    18.04.2024. - 19.04.2024.

    Od 18-19.04.2024. godine u Beogradu održaće se konferencija o upotrebi kriptovane komunikacije u krivičnom postupku, na kojoj će učestvovati predstavnici Vrhovnog javnog tužilaštva, javnih tužilaštva posebne nadležnosti i viših javnih tužilaštava, zajedno sa drugim predstavnicima pravosuđa. Konfe...

  • Obuka za predavače o finansijskim istragama

    22.04.2024. - 25.04.2024.

    Projekt ”Fleksibilna podrška za Poglavlje 24” organizuje obuku za buduće predavače iz Ministarstva unutrašnjih poslova i javnog tužilaštva i na temu finansijskih istraga, na kojoj će učesnici utvrditi znanja o sprovođenju finansijskih istraga u širem smislu, uključujući krivičnu istragu i oduzima...