Odeljenje analitike i informatike
U Odeljenju analitike i informatike obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremanje predloga i izradu opštih akata koje donosi Vrhovni javni tužilac, vrši se izrada informativnog i stručnog biltena Vrhovnog javnog tužilaštva, vrši se izrada Programa rada, izveštaja, analiza i informacija, godišnjeg i periodičnih izveštaja, pripremanje predloga za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih propisa, pokretanje inicijative kod nadležnih organa za donošenje novih ili izmenu i dopunu postojećih zakona i drugih propisa, pripremanje predloga Programa rada odeljenja analitike i inforomatike, izrada usvojenih obaveznih uputstava, izveštaja,  analiza podataka i informacija Vrhovnog javnog tužilaštva.

U Odeljenju analitike i informatike obavljaju se analitički i informatički poslovi koji se odnose na poslove bliže određene u čl. 11. Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mesta u Vrhovnom javnom tužilaštvu.

U Odeljenje analitike i informatike raspoređeni su javni tužioci Vrhovnog javnog tužilaštva dr Goran Ilić i Tamara Mirović, dok je rukovodilac Odeljenja Zorica Stojšić.