Građansko upravno odeljenje
U građansko-upravnom odeljenju obavljaju se poslovi i zadaci Republičkog javnog tužilaštva u građanskim i upravnim predmetima, poslovi pružanja pomoći nižim javnim tužilaštvima u pojedinim predmetima, vršenje instruktivnih pregleda rada nižih javnih tužilaštava, pripremanje predloga Programa rada građansko-upravnog odeljenja, obaveznih uputstava nižim javnim tužilaštvima, izveštaja, analiza i informacija od značaja za rad odeljenja.