Krivično odeljenje
U Krivičnom odeljenju obavljaju se poslovi i zadaci iz nadležnosti Republičkotg javnog tužilaštva krivičnim, privredno-kaznenim i prekršajnim predmetima, poslovi pružanja pomoći nižim javnim tužilaštvima u pojedinim predmetima, vršenje instruktivnih pregleda rada nižih javnih tužilaštava, pripremanje predloga Programa rada Krivičnog odeljenja, obaveznih uputstava nižim tužilaštivma, izveštaja, analiza i informacija od značaja za rad Odeljenja.

- Zamenici Republičkog javnog tužioca: Slobodan Radovanović, dr. Jasmina Kiurskim, Jovan Prijić, Gordana Janićijević, Tamara Mirović, dr Goran Ilić, Đorđe Ostojić, Zorica Stojšić, po potrebi Miljko Radisavljević i savetnici Zoran Petrić, Tatjana Vasiljević Veljković i Maja Tomović.

Rukovodilac krivičnog odeljenja: Zorica Stojšić