ODELJENJE ZA JAVNOTUŽILAČKU PRAKSU
U odeljenju javnotužilačke prakse obavljaju se poslovi koji se odnose na izradu opštih akata i uputstava koje donosi Republički javni tužilac, prati i proučava praksa javnih tužilaštava, Vrhovnog kasacionog suda, Ustavnog suda, međunarodnih sudskih oragana i mećunarodnih institucija koje nadziru zaštitu ljudskih i manjinskih prava, vrši se analiza odluka po vanrednim pravnim lekovima, proučava praksa međunarodnih sudova...