Odeljenje za odnose sa javnošću
Republičko javno tužilaštvo obaveštava javnost o stanju kriminaliteta i drugim pojavama koje zapazi u radu uvek kada se za tim ukaže potreba.

Republičko javno tužilaštvo obaveštava javnost o predmetima u kojima postupa ako to ne šteti interesima postupka, i kada za to postoji interesovanje javnosti. Javno tužilaštvo može obaveštavati javnost kako o pitanjima iz svoje nadležnosti tako i o pitanjima iz nadležnosti nižih tužilaštava. Obaveštavanje javnosti mora biti istinito i tačno ali se ne sme dovesti  u pitanje odavanje službene, državne ili vojne tajne. Prilikom obaveštavanja javnosti mora se voditi računa o interesima morala, javnog reda, maloletnicima, nacionalnim osećanjima i zaštiti privatnog života.

Kako je pravo javnosti da zna suštinska mera za vrilne jednog demokratskog društva u 2008. godini osnovano je ovo Odeljenje sa ciljem da shodno Zakonu o javnom informisanju ispuni obavezu da informacije o svom radu učini dostupnim javnosti i to pod jednakim uslovima za sve medije.

Nosilac posla i koordinator Odeljenja za odnose sa javnošću zamenik Republičkog javnog tužioca Tamara Mirović i savetnik u Republičkom javnom tužilaštvu Marko Milićević.

Nosilac posla direktno komunicira sa predstavnicima medija i preko njega mediji mogu postaviti sva pitanja za koja postoji interesovanje javnosti. Republički javni tužilac ili zamenik koga on odredi ili portparol obaveštavaju javnost putem usmenih ili pismenih saopštenja, izjava ili putem javnih glasila ili na drugi pogodan način o pokretanju postupka u slučajevima za koje se interesuje šira javnost vodeći pri tom računa o interesima pravilnog vođenja postupka i opravdanoj zaštiti ličnosti na koje se podaci odnose.

Koordinator ovog Odeljenja biće u koordinaciji sa portparolima svih tužilaštava u Srbiji tako da će mediji moći preko ovog Tužilaštva da upute zahtev za dobijanje informacije iz nadležnosti bilo kog tužilaštva u Srbiji.

Osnivanjem ovog Odeljenja u 2008. godini takođe je ispunjen jedan od standarda koji predviđa Savet Evrope i kojim se utemeljuje transparentnost Republičkog javnog tužilaštva koji je neophodan uslov efikasnog funkcionisanja, a prvi portparol bio je Tomo Zorić.