ODELJENJE ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL
U odeljenju za visokotehnološki kriminal obavljaju se poslovi i zadaci iz nadležnosti Republičkog javnog tužilaštva u vezi sa krivičnim delima visokotehnološkog kriminala, izvršavanje obaveza preuzetih Zakonom o potvrđivanju Konvencije o visokotehnološkom kriminalu, ostvaruje koordinacija rada sa posebnim odeljenjem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za visokotehnološki kriminal, kao i koordinacija rada sa tužilaštvima opšte nadležnosti, a u vezi sa krivičnim delima visokotehnološkog kriminala.