Republički javni tužilac
Zagorka Dolovac
Republički javni tužilac
Rođena 1966. godine u Novom Sadu.

Završila gimnaziju u Sremskim Karlovcima 1985. godine, diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1989. godine, a pravosudni ispit je položila 1992. godine.

Od 1990. do 1992. godine pripravnik u Okružnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.
Od 1992. do 1996. godine stručni saradnik u Opštinskom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.
Od 1996. do 2003. godine Zamenik Opštinskog Javnog tužioca u Novom Sadu.
Od 2004. do 2007. godine Zamenik Okružnog javnog tužioca u Novom Sadu.
Od 2007. do 2009. godine Vršilac dužnosti Okružnog javnog tužioca u Beogradu.
Od 01.01.2010. godine je Republički javni tužilac.

Preporučujemohov Najnovije vestihov