Organizacija
Javnotužilačku funkciju u Republičkom javnom tužilaštvu obavlja Republički javni tužilac i 15 zamenika Republičkog javnog tužioca. Tužilačko osoblje čine savestnici u javnom tužilaštvu i zaposleni na administrativno-teničkim, materijalno-finansijskim, računovodstvenim, informatičkim i opštim pslovima.

Radom Republičkog javnog tužilaštva rukovodi Republički javni tužilac koji predstavlja ovo tužilaštvo pred drugim organima, institucijama i građanima. Republički javni tužilac rukovodi tužilačkom upravom, nadzire rad odeljenja, Službe za opšte poslove i Sekretarijata, ostvaruje stalni uvid u rad javnog tužilaštva kao celine i pojedinačni rad zamenika i zaposlenih i preduzima mere za pravilno, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova u Republičkom javnom tužilaštvu. Rukovodioci odeljenja, Sekretar tužilaštva i rukovodilac Službe za opšte poslove staraju se da poslovi u odeljenju, Kabinetu tužioca, Sekretarijatu i Službi za opšte poslove budu obavljeni zakonito, blagovremeno, efikasno, pravilno, uredno i jednoobrazno.

U Republičkom javnom tužilaštvu polazeći od vrste, obima i složenosti poslova i potrebe zakonitog, ažurnog i efikasnog rada, obrazuju se sledeće organizacione jedinice: kabinet tužioca, odeljenja, Sekretarijat i Služba za opšte poslove. Za obavljanje poslova iz delokruga Republičkog javnog tužilaštva sistmatizuje se 19 radnih mesta sa 26 zaposlena.

Preporučujemohov Najnovije vestihov