Заменици Републичког јавног Тужиоца
Зорица Стојшић,
Слободан Радовановић,
Данијела Слијепчевић,
Јован Пријић,
Гордана Јанићијевић,
Тамара Мировић,
др Горан Илић,
Ђорђе Остојић,
др Јасмина Киурски,
Миљко Радисављевић,
Бранко Стаменковић.